domingo, 21 de abril de 2013

L'esperit transgressor, que recupera el deure moral de la desobediència civil i personal front a la injustícia. Que s'oposa al legalisme conservador i burocràtic i confia en la lluita com a eina del camí.

Text extret del tríptic CA-REVOLTA - València.


El espíritu transgresor, que recupera el deber moral de la desobediencia civil y personal frente a la injusticia. Que se opone al legalismo conservador y burocrático y confía en la lucha como herramienta del camino.

Texto extraído del tríptico CA-REVOLTA - València.

P.S. Gràcies L.B.

No hay comentarios: